Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2016

Reposted frompanimruk panimruk viaoll oll
9388 e2a7 500

September 27 2016

W dojrzałym związku pojawia się spokój, pewność i duma z partnera. Z tego, co on robi, jaki jest, co mówi. Pojawia się wtedy we mnie pewien niezwykły rodzaj wibracji: to jest mój człowiek. Ten, o którym można marzyć, jest mój. Pierwsza namiętność przemienia się w coś, co nazwałabym ciepłem, przywiązaniem i uspokojeniem, poczuciem bezpieczeństwa i przyjemnością. On jest tylko dla mnie, ja tylko dla niego.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaoutkapa outkapa

September 20 2016

2861 ce73
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaMsSuzanna MsSuzanna
7921 aedc
Reposted fromnyaako nyaako viamarlylee marlylee
8159 42b3
Reposted fromfelicka felicka viatirelesrideaux tirelesrideaux

September 19 2016

Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

September 12 2016

2842 a04c
Reposted frompablafiorella pablafiorella viaoll oll
2639 b1bf 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaoll oll
0610 e0c2
Reposted fromadzix69 adzix69 viaoll oll

September 08 2016

Lubię kiedy ktoś pamięta o rzeczach, które mówiłam dawno temu.
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaoll oll

September 06 2016

5903 d7f1 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaoll oll
Reposted fromFlau Flau viapapieroski papieroski
2141 8893
Reposted fromcorvax corvax viaoutkapa outkapa

August 31 2016

Czasem spotyka się kogoś nieziemsko pięknego. A potem z nim rozmawiasz i po 5 minutach umierasz z nudów. Ale czasem spotykasz kogoś i myślisz sobie: ''Może być.'' A potem go poznajesz. I jego twarz staje się nimi. Jego osobowość jest na niej wypisana. I staje się czymś tak pięknym.
— Amy Pond
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił
— K. Bromberg - Driven -" Namiętność silniejsza niż ból"
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viajoder joder
9469 b687
Reposted frombaboooshka baboooshka viaindisputabel indisputabel
6370 29a1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl